אביבה מגור

13.08.1973
מלכת החן לשנת 1973
אביבה מגור
צילום : "סמי בן גד"