ארנה סלים

20.08.1973
דוגמנית
ארנה סלים
צילום : "ברונו ברנדר"