שוני פלר

27.08.1973
דוגמנית
שוני פלר
צילום : "ר. בובליץ"