אניה גרונין

03.09.1973
דוגמנית
אניה גרונין
צילום : "ברונו ברנדר"