סלינה ארמן

10.09.1973
דוגמנית
סלינה ארמן
צילום : "ר. בובליץ"