נערה על שפת הים

23.11.1949
נהנית מרגעים אחרונים בים לפני בואו של הסתיו
נערה על שפת הים
צילום : "לא ידוע"