דוגמנית מתנדנדת בערסל

24.09.1973
דוגמנית מתנדנדת בערסל
צילום : "ר. בובליץ"