לימור שריר וחיה קציר

01.10.1973
מלכת היופי ונערת ישראל
לימור שריר וחיה קציר
צילום : "סמי בן גד"