אסתר אורל

08.10.1973
דוגמנית
אסתר אורל
צילום : "שרלוט מרש"