טלי הרר

21.10.1973
דוגמנית
טלי הרר
צילום : "ר. בובליץ"