מונה זימן

04.11.1973
דוגמנית
מונה זימן
צילום : "מ. סלייד"