סימה חונן

11.11.1973
דוגמנית
סימה חונן
צילום : "מ. סלייד"