רבקה גינר

18.11.1973
דוגמנית
רבקה גינר
צילום : "ר. בובליץ"