פיליס שטרום

02.12.1973
דוגמנית
פיליס שטרום
צילום : "ר. בובליץ"