בויורה

23.12.1973
זמרת הולנדית
בויורה
צילום : "לא ידוע"