עדנה צורל

30.12.1973
דוגמנית
עדנה צורל
צילום : "מיד מאדיק"