שרה סאפלו

07.01.1974
דוגמנית
שרה סאפלו
צילום : "ר. בובליץ"