שילה פרידס

28.01.1974
דוגמנית
שילה פרידס
צילום : "מ. סלייד"