שירלי ברון

04.02.1974
דוגמנית
שירלי ברון
צילום : "רוברט בלטון"