סוניה פולין

11.02.1974
דוגמנית
סוניה פולין
צילום : "סידני פיזן"