נורה בריק

18.02.1974
דוגמנית
נורה בריק
צילום : "ברונו ברנדר"