ליצן

04.03.1974
גיליון מיוחד לפורים
ליצן
צילום : "לא ידוע"