רחל ברוני

11.03.1974
דוגמנית
רחל ברוני
צילום : "סידני פיזן"