לילי לוברין

18.03.1974
דוגמנית
לילי לוברין
צילום : "קמרה פרס"