מילי גואלה

25.03.1974
דוגמנית
מילי גואלה
צילום : "קמרה פרס"