ירדנה ארזי, רותי הולצמן ותמי עזריה

01.04.1974
שלישיית שוקולד מנטה מסטיק - ההרכב המקורי עם שלוש יוצאות להקת הנח"ל
ירדנה ארזי, רותי הולצמן ותמי עזריה
צילום : "אהרון יוסלביץ"