אורנה בורג, שרי גולדברג ואוה אדר

29.04.1974
שלוש מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי בבגדי הים של גוטקס
אורנה בורג, שרי גולדברג ואוה אדר
צילום : "סטודיו ארט"