עדנה לוי ושלמה להט

10.06.1974
מלכת היופי לשנת 1974 ברגע ההכתרה עם ראש עיריית תל אביב
עדנה לוי ושלמה להט
צילום : "סטודיו גברא"