לאה קינן וטל ברודי

17.06.1974
נערת ישראל לשנת 1974 ברגע ההכתרה עם הכדורסלן הישראלי
לאה קינן וטל ברודי
צילום : "סטודיו גברא"