נורית בר ולימור שריר

24.06.1974
נערת החן לשנת 1974 מוכתרת ע"י מלכת היופי לשעבר
נורית בר ולימור שריר
צילום : "סטודיו גברא"