עדנה לוי, לאה קינן ונורית בר

01.07.1974
מלכת היופי, נערת ישראל ונערת החן לשנת 1974
עדנה לוי, לאה קינן ונורית בר
צילום : "סטודיו גברא"