עדנה לוי

08.07.1974
מלכת היופי לשנת 1974
עדנה לוי
צילום : "סטודיו גברא"