לאה קינן

15.07.1974
נערת ישראל לשנת 1974
לאה קינן
צילום : "יצחק נופך מוזס"