עדנה לוי

22.07.1974
מלכת היופי לשנת 1974 בבגד ים של גוטקס
עדנה לוי
צילום : "יצחק נופך מוזס"