לאה קינן

29.07.1974
נערת ישראל לשנת 1974 מדגמנת את בגדי הים של גוטקס
לאה קינן
צילום : "יצחק נופך מוזס"