עירית דותן

19.08.1974

זמרת ונציגת ישראל בתחרות האישה האידיאלית הבין-לאומית ("דונה אידאלה") שהתקיימה באיטליה

עירית דותן
צילום : "יצחק נופך מוזס"