דודי צמח

26.08.1974

מועמדת בתחרות מלכת היופי

דודי צמח
צילום : "סטודיו גברא"