אורנה בורג

09.09.1974
דוגמנית
אורנה בורג
צילום : "לא ידוע"