אביבה רוזנטל

23.09.1974

דוגמנית לובשת מקטורן מחוברת הסריגה של פולגת 1975

אביבה רוזנטל
צילום : "לא ידוע"