בטי דור

06.10.1974
דוגמנית אמריקאית
בטי דור
צילום : "ר. בובליץ"