דיאנה דורלי

14.10.1974
דוגמנית
דיאנה דורלי
צילום : "ר. בובליץ"