שרון מור

11.11.1974
דוגמנית
שרון מור
צילום : "לא ידוע"