דניאלה טולדאנו

18.11.1974
דוגמנית
דניאלה טולדאנו
צילום : "סטודיו גברא"