לאה קינן

09.12.1974
נערת ישראל וסגנית שנייה של מיס עולם לשנת 1974
לאה קינן
צילום : "לא ידוע"