עדנה לוי

16.12.1974

מלכת היופי לשנת 1974, ומלכת היופי הראשונה שבובה בדמותה הוצבה במוזאון השעווה הישראלי במגדל שלום 

עדנה לוי
צילום : "סטודיו גברא"