משפחה

23.12.1974
מדגמנת בגדים של חברת לי
משפחה
צילום : "מולה הרמתי"