שולמית אמיר

13.01.1975
דוגמנית
שולמית אמיר
צילום : "סטודיו גברא"