ג'יני גוברנלי

20.01.1975
דוגמנית
ג'יני גוברנלי
צילום : "סטודיו גברא"