חיה פיק

03.02.1975
דוגמנית
חיה פיק
צילום : "סטודיו גברא"