שולמית אמיר

10.02.1975
דוגמנית
שולמית אמיר
צילום : "סמי בן גד"